NM Isfiske 2022

Etter noen år med Covid-19 så har vi i Eina Vel mulighet til å arrangere Isfiske igjen ute på Einafjorden.

5-6 Mars vil vi arrangere NM sammen med Gjøvik & Toten Sportsfiskeklubb. Ta en titt på deres hjemmeside for nærmere informasjon. https://gtsfk.no/nm-isfiske-2022-einafjorden/

26 Mars vil vi arrangere ØM, nærmere beskjed rundt dette arrangementet vil komme på vår hjemmeside og Facebook side.

Våre sponsorer for NM & ØM 2022: