Båtutsett

Når du skal benytte vår utkjøringsrampe så skal det betales for per gang du bruker denne.

Følg skiltingen før du setter ut eller tar ut din båt.