Styret Eina Vel

Styret i Eina Vel trenger nye personer med nye ideer samt arbeidskraft.

Vårt styre består av Leder, Nestleder, Kasserer, Utleier, Vaktmester samt 3 styremedlemmer.

Som medlem av vårt styre har mulighet til å være med å forme Eina som bygd.

Vi har ca 3 styremøter , 2-3 arrangementer og 1 årsmøte hvert år.

Ønsker du å bidra så ta gjerne kontakt igjennom en melding til Eina Vel på Facebook, på mail til einavel@hotmail.com eller ta kontakt vår leder: Mads Å Madsstuen, 91883937.

Håper vi hører ifra deg.