Ønsker du å bidra i Eina Vel?

Tusen takk for all støtte og hjelp dere alle har gitt Eina Vel de siste årene etter at det kom nytt styre på plass. Vi har fått opp igjen aktiviteter i bygda, huset har fått mange nødvendige løft på vedlikehold og oppussing, økonomien er snudd veldig positivt, utleiekalenderen er tett ved full året rundt, og velet har kunnet bidra til å pushe på viktige saker for bygda og gjort seg bemerket både i kommunen og hos mange politikkere.

På mange måter vil vi si at ting når er veldig på stell og i orden. Det har vært mange arbeidstimer på oss i styre, med ildsjeler som har hjulpet oss, og vi er stolte over det arbeidet vi har fått til.

De siste årene og i årene som kommer har det unge styret også tatt ansvar i dugnaden om å skaffe flere Einainger til bygda, og forhåpentligvis vil dette styrke skolen ved bidrag i ulike klassetrinn i tiden fremover. Som de fleste som har vært gjennom en småbarnsperiode vet tar dette litt mer av tiden og energien.

Eina Vel vil derfor i et til to årstid trenger litt ekstra hjelp/nye bidrag inn i styret vårt. De fleste av oss i styret i dag ønsker å fortsette å bidra, spesielt med å arrangere pubquiz. Men trenger noen til å ta hånd om litt mer av de praktiske gjøremål. Vi har forespurt en «gjesteleder» for et år med god erfaring, som vil bidra. Det hadde vært flott om noen kunne være interessert i et år eller to i nestlederstolen.

En sekretær hadde også vært flott å få inn, generelt flere i de ulike komiteer og eventuelt noen som er positivt til å stå på en dugnadsliste med spesifikke oppgaver å holde tak i løpet av året, eller et arrangement de ønsker å holde i (ansvarlig for julegrantenning, kontaktperson for teater innlandet, ansvar for å mase på glt-avfall/ kommunen om søppel ikke er tømt i parker o.l.) Alle bidrag er positive.

Vår strålende vaktmester, som har vært en stor bidragsyter til å holde kostnader nede på huset, ved jevnlig oppsyn og gode kontakter. Ønsker nå å ta en pause. Her trengs det en ny person, gjerne en pensjonist som synes det er greit å ha litt å pusle med. Samt at vi ønsker å kunne samle sammen en hus komite som vaktmesteren kan støtte seg til om det trengs en liten times hjelp fra en snekker, elektriker, husvert, rørlegger eller generelt praktiker.

Det er ikke krevende verv å ta på seg etter den snuoperasjonen som er gjort, men det er helt nødvendig at vi får inn folk til å hjelpe oss en liten periode for at vi som i dag er i styret fortsatt skal kunne være bidragsytere i flere år fremover.

Nesten alle boliger som er solgt på Eina den siste tiden er solgt til yngre, og vi vet det er mange dyktige bidragsytere som nærmer seg endt studietid som ønsker å komme tilbake til bygda og er klare for å bidra. Så vi har stor tro på at flere krefter trår til de neste årene, og er optimistiske for at jobben for Bygda vår er verdt hver eneste dugnadstime.

Vi du bidra det neste året (evt for to år) er det flott om du sender en melding til Eina Vel på Facebook, på mail til einavel@hotmail.com eller ta kontakt vår leder: Kim Espen Hansen på 93428436 eller nestleder: Anne Linn Dambråten på 93083038