Valg 2023 & 2024

Under årsmøte i Februar 2023 vil vi ha valg av styre for 2023 & 2024.

Har du en interesse av å gjøre noe for Eina som bygd og dens innbyggere så er dette noe for deg/dere.

Roller som er opp til valg : Leder, Kasserer & 2 Stk Styremedlemmer.

Ta kontakt med Mads på einavel@hotmail.com eller ring 918 83 937.

Leder: Innkalle til styremøter, delegere arbeidsoppgaver, tett dialog med kasserer og utleier og lede prosjekter/arrangement.

Kasserer: Hente regninger/post i vår postboks, betale regninger, føre regnskap og fungere som styremedlem.

2 x Styremedlem: Være med på styremøter, gjennomføre prosjekter/arbeidsoppgaver, fungere også som valgkomite samt lede prosjekter / arrangement.

Årlige arrangement er: 2-3 timer med dugnad 14/15 mai. 1 Lørdag pga ØM Isfiske. 3timer til Julegrantenning. Eventuelt andre arrangement som vi ønsker å arrangere.