Meieriparken

Samlingsplassen i sentrum på sommertid. Et hyggelig opparbeidet grøntareale med hyggelig badeplass og kort vei til iskrem, samt brygge for korttidsparkering av båt.

Meieriparken er ett av våre viktigste prosjekter de nærmeste årene (2022 og utover)