Båtklubben

VI STYRER BÅTBRYGGENE VED EINA GRENDEHUS OG HAR PR 01.05.2024, 50 BÅTPLASSER.

DE FØRSTE BRYGGER BLE LAGT UT I 2012 OG DET BLE SØKT OM MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE FØR SJØSETTING.

UTLEIEPLASSENE VAR KLARE VÅREN 2013.

FOR ØNSKE OM BÅTPLASS, TA KONTAKT MED UTLEIE ANSVARLIG.

EINA BÅTKLUBB ER UNDERLAGT EINA VEL MEN HAR EGET STYRE FOR ENKELHETENS SKYLD.

VI HAR EGEN FACEBOOK GRUPPE MEN DENNE ER KUN FOR DE SOM ER LEIETAKERE AV VÅRE PLASSER.

DU KAN BLI STØTTEMEDLEM. ALLE STØTTEMEDLEMMER HAR MULIGHET TIL Å VÆRE MED PÅ VÅRE DUGNADER SAMT VÅRT ÅRSMØTE OG VÅRT JULEBORD. ( PÅ DUGNADENE HAR VI SERVERING AV MAT OG DRIKKE VED OPPMØTE PÅ MER ENN 10 PERS. PÅ JULEBORDET FÅR DU MAT OG MINERALVANN )

STØTTEMEDLEMSKAP I EINA BÅTKLUBB KOSTER KR :500.- PR ÅR.

KONTONUMMER FOR STØTTEMEDLEMSSKAP : 2050 31 30344. HUSK Å MERKE MED ” STØTTEMEDLEM” OG DITT NAVN.

PRISER FOR BÅTPLASSER HOS OSS ER PR 01.05.2024 :

FØRSTE ÅR KR 4000.- ( BETALES FØR FØRSTE SJØSETTING ) KONTO NUMMER 20503130344

DERETTER 2000.- PR ÅR. (BETALES INNEN 15.05 HVERT ÅR ) KONTONUMMER 20503130344

ALLE VÅRE MEDLEMMER OG STØTTEMEDLEMMER MÅ OGSÅ VÆRE MEDLEM I EINA VELFORENING ( BESTEMT AV STYRET I EINA VEL )

PRIS FOR DETTE ER KR 200.-

KONTONUMMER FOR MEDLEMSSKAP I EINA VEL : 2050 20 37987. MERK/NAVN.

LEDER I EINA BÅTKLUBB : ENDRE STRANDE [ 93661440 ]

HAVNEANSVARLIG : TOMMY BRANDT [ 41479964 ]

BRYGGE ANSVARLIG : SINDRE STRANDE [ 93602713 ]

UTLEIE ANSVARLIG : PÅL ANDRE TAMBURSTUEN [ 97007790 ]

MAIL ADR TIL BÅTKLUBBEN ER : MARINE.EINAVEL@HOTMAIL.COM

DET FORELIGGER PLANER OM UTBYGGING.