Eina Vel jobber for å skape engasjement, aktivitet og samhold

Lei Eina Grendehus

Eina Grendehus er Einas storstue, og leies ut til mange formål. Huset har en storsal, skytterrom, ungdomsklubb, samt gode kjøkkenfasiliteter.

Støtt Eina Vel

Ditt medlemskap og dine bidrag i Eina Vel er viktig for oss slik at vi kan fortsette det arbeidet vi gjør for de som bor på Eina.

Våre prosjekter

Eina Vel jobber for å skape aktivitet og trivsel på Eina gjennom en rekke prosjekter og arrangementer. Her er noen av de viktigste.

Einadagene

Eina Vel er bidragsyter i forbindelse med Einadagene. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom alle lokale lag og foreninger som finnes på Eina og arrangeres gjennom en hel helg, en gang i året. Følg med på oppdateringer for årets program/dato.

Grendehuset

Vårt største og viktigste prosjekt er Eina Grendehus. Et samlingssted både for bygda og områdene rundt Eina.

Meieriparken

Samlingsplassen i sentrum på sommertid. Et hyggelig opparbeidet grøntareale med hyggelig badeplass og kort vei til iskrem, samt brygge for korttidsparkering av båt.

Småbåthavn

Det er anlagt båthavn utenfor Grendehuset. Ved ønske om båtplass eller andre spørsmål, ta kontakt med Tommy Brandt på tlf: 414 79 964.

Velparken

Velparken har blitt et nydelig grøntareale, som benyttes flittig av Einas befolkning. På vintertid kan det akes ned mot isen.

Styret

Tusen takk for all støtte og hjelp dere alle har gitt Eina Vel de siste årene. Vi har fått opp igjen aktivitetene i bygda, grendehuset har fått nødvendige løft, økonomien er veldig positiv, utleiekalenderen er tett ved full året rundt rundt, og velet har bidratt til å pushe viktige saker for bygda både i kommunen og hos mange politikere. Vi trenger hjelp til å fortsette dette arbeidet – ta kontakt dersom du brenner for bygda.

Mads Åge Bjerke Madsstuen
Leder
Roy Allan Larsen
Nestleder
Turid Blåvarp
Utleieansvarlig
Ann Marie Berge
Styremedlem
Tommy Brandt
Havnesjef
Trine Berg
Styremedlem
Jørgen Mjørlund
Styremedlem
Janne Lillevold Strande
Styremedlem
Lettskyet
20°