Bli medlem i Eina Vel

Bli medlem!

VIPS 200kr på nummer 96150.

Medlemskontingenten for 2023 er på kr 200,- Ditt medlemskap i Eina Vel er viktig for oss slik at vi kan fortsette det arbeidet vi gjør for de som bor på Eina. Ikke bare gir dette oss kjærkomne inntekter, men dette gir oss også en økt legitimitet når vi snakker vår felles sak ovenfor Vestre Toten kommune og andre myndigheter.

Alternativt kan du bruke vårt bankkontonummer: 2050 20 37987. Merk innbetalingen med MEDLEMSKONTINGENT 2023. Husk å skrive navn.