Støtt Eina Vel 2022

Bli medlem!

VIPS 100kr per husstand på nummer 96150.

Medlemskontingenten for 2022 er på kr 100,- Ditt medlemskap i Eina Vel er viktig for oss slik at vi kan fortsette det arbeidet vi gjør for de som bor på Eina. Ikke bare gir dette oss kjærkomne inntekter, men dette gir oss også en økt legitimitet når vi snakker vår felles sak ovenfor Vestre Toten kommune og andre myndigheter.

Vi håper du/dere mottar vår flyer iløpet av april/mai. Skulle vi ha glemt DEG, eller du kanskje har glemt oss, kan du sende en e-post til einavel@hotmail.com.

Alternativt kan du bruke vårt bankkontonummer: 2050 20 37987. Merk innbetalingen med MEDLEMSKONTINGENT 2022. Husk også å påføre ditt navn og antallet personer i husstanden.